In Yuki is het mogelijk om gegevens van PayPal elektronisch in te lezen. In Yuki komen PayPal rekeningen in een aparte groep voor Online betalingsproviders te staan. Eén van de eigenschappen van een PayPal rekening is het ontbreken van een rekeningnummer. In Yuki gebruiken we het e-mailadres waarmee je inlogt voor je PayPal rekening.

Je PayPal transacties moet je in Yuki aanleveren in CSV formaat ‘Kommagescheiden – Betalingen die het saldo beïnvloeden’

Hieronder wordt beschreven op welke manier je PayPal bestanden kunt downloaden voor Paypal zakelijk.

Vooraf:

 • Het is in Yuki niet mogelijk om PayPal transacties van een privé rekening te importeren.
  Je PayPal rekening moet van het type ‘Zakelijk’ zijn om de juiste exportbestanden te kunnen genereren. Je kunt dit type rekening makkelijk herkennen aan de URL in je internetbrowser:
 • De transacties mogen alleen in Euro’s worden geëxporteerd (gedownload), andere valuta kan door Yuki niet worden ingelezen.
 • Het PayPal bestand mag voor slechts één e-mailadres transacties bevatten. Indien je meer e-mailadressen hebt gekoppeld aan je PayPal account moet je de transacties in aparte bestanden exporteren en uploaden in Yuki.

PayPal zakelijk

 • Je logt in op PayPal
 • Je klikt bovenin je scherm op ‘Activiteit’

 • Selecteer de periode waarvan je de transacties wilt downloaden:

 • Klik vervolgens op de knop ‘Verzenden’

 • Als er transacties binnen de gekozen periode vallen, klik je rechts in je scherm op de knop ‘Downloaden’

 • Vul, indien nodig, nogmaals de gekozen periode in

 • Selecteer bij Transactietype, indien nodig, ‘Van invloed op saldo’

 • Selecteer bij ‘Opmaak’, indien nodig, ‘CSV’

 • Klik vervolgens op de knop ‘Rapport maken’ om een verzoek in te dienen om het rapport met transacties te genereren 

 • Klik nu rechtsonder in je scherm op de knop ‘Downloaden’ om het desbetreffende rapport (bestand met transacties) te downloaden.

Hierna kun je het gedownloade bestand aanbieden aan Yuki waarna dit verwerkt zal worden.


Foutmeldingen die bij het importeren van een PayPal bestand kunnen optreden

Melding:

 • Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Onbekend importformaat voor bestand met elektronische bankafschriften.

Oorzaak:

 •  De kopregel van het PayPal bestand is in het Engels en moet in het Nederlands zijn.

Oplossing:

 • Log in op je PayPal account

 • Klik rechts bovenin het scherm op ‘Profile’ (icoon in de vorm van radar)

 • Klik op ‘Account Options’

 • Kies achter ‘Language’ voor ‘Nederlands’

 • Je krijgt nu de melding ‘You might not see the language you chose until the next time you log in to PayPal.’

 • Je logt uit en opnieuw in.

Melding:

 • Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald.  Dit PayPal afschrift kan niet worden geïmporteerd. Het bevat dubbele regels voor dezelfde transacties. Dit kan voorkomen bij afschriften waar bijvoorbeeld “winkelwagentje” informatie wordt geëxporteerd.

Oorzaken:

 • Het PayPal bestand is gedownload op een Apple m.b.v. Safari, hierdoor bevat het bestand lege regels die als dubbele regels worden gezien. 

 • Bij het downladen is het verkeerde formaat gekozen.

Oplossingen:

 • Downloaden van het PayPal bestand via Chrome
 • Bij het downloaden kiezen voor ‘Betalingen die het saldo beïnvloeden’.