Wat zijn bijzondere zorgkosten

Bijzondere zorgkosten zijn kosten die gemaakt worden voor medische zorg of hulpmiddelen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Deze kosten kunnen worden opgegeven als aftrekpost bij de belastingaangifte en kunnen dus leiden tot belastingvoordeel.

De Nederlandse Belastingdienst hanteert specifieke criteria voor welke kosten als bijzondere zorgkosten kunnen worden beschouwd. De criteria zijn als volgt:

  1. De kosten moeten gemaakt zijn voor zorg of hulpmiddelen die vallen onder de basisverzekering of een aanvullende verzekering. Dit betekent dat alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar als bijzondere zorgkosten kunnen worden opgegeven bij de belastingaangifte.
  2. De kosten moeten een drempelbedrag overstijgen. Het drempelbedrag voor bijzondere zorgkosten is afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige en zijn/haar fiscale partner. Dit betekent dat hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de drempel is. Alleen kosten die boven deze drempel uitkomen, kunnen als aftrekpost worden opgegeven.
  3. De kosten moeten gemaakt zijn in het betreffende belastingjaar. Kosten die gemaakt zijn in voorgaande jaren of kosten die pas in het volgende jaar betaald worden, kunnen niet worden opgegeven als bijzondere zorgkosten.
  4. De kosten moeten aantoonbaar zijn. Belastingplichtigen moeten bewijs kunnen leveren van de gemaakte kosten. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de zorgverlener of een betaalbewijs.

Enkele voorbeelden van kosten die als bijzondere zorgkosten kunnen worden opgegeven zijn:

  • Kosten voor een bril of lenzen, als deze niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Eigen bijdragen voor medicijnen of hulpmiddelen.
  • Kosten voor fysiotherapie, als deze niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Reiskosten voor ziekenhuisbezoek of andere medische afspraken.
  • Kosten voor dieetvoeding, als deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle zorgkosten als bijzondere zorgkosten kunnen worden opgegeven. Zo zijn kosten voor cosmetische ingrepen, alternatieve geneeswijzen en tandheelkundige behandelingen alleen aftrekbaar als ze voldoen aan specifieke criteria.

Kortom, bijzondere zorgkosten zijn kosten die gemaakt zijn voor medische zorg of hulpmiddelen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om te voldoen aan de criteria van de Belastingdienst en bewijs te kunnen leveren van de gemaakte kosten, om deze kosten op te kunnen geven als aftrekpost bij de belastingaangifte.

Welkom bij Fidined đź‘‹
Het is leuk je te ontmoeten.

Meld je aan op onze nieuwsbrief om elke week of maand het laatste financiële nieuws te ontvangen.

Je kunt de inhoud en frequentie van je nieuwsbrief volledig zelf instellen

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Fidined
Average rating:  
 0 reviews